ROZWADÓW, MIASTO Z DUSZĄ - wystawa projektów studenckich

W dniach 11-14 czerwca 2015 r. odbyły się warsztaty studenckie, podczas których młodzi architekci i projektanci inwentaryzowali i utrwalali artystycznie przestrzenie Rozwadowa (historycznego miasteczka, dzisiejszej dzielnicy Stalowej Woli).

Głównym celem postawionym przed studentami było uchwycenie ducha miejsca, swoistej tożsamości lokalnej, której zrozumienie i wyeksponowanie może być właściwą drogą do procesów rewitalizacyjnych.

Na wystawie pokazane zostaną efekty pracy studentów – najlepsze projekty przekształcenia Rozwadowa w miejsce bardziej przyjazne mieszkańcom.

miejsce:
Rozwadów, Rynek 17

współorganizator:
Polska Akademia Nauk / oddział w Lublinie