informacje

organizatorzy
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
oraz Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

koordynator naukowy
prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka

czas i miejsce obrad
2 października 2015 r.
godz. 10.00-17.30

Aula budynku Inżynierii Środowiska
przy ul. Ofiar Katynia 8b
w Stalowej Woli
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie

informacje - miniatura