program2.10.2015 / piątek


9.00 – 10.00
Rejestracja
10.00 – 10.10
Powitanie uczestników

I Sesja wykładów programowych
10.10 – 10.30

MODERNISTYCZNE DZIEDZICTWO KULTUROWE

.

10.10 – 10.30
COP-owska tożsamość
Lucjusz Nadbereżny
Prezydent Miasta Stalowej Woli

10.30 – 10.50
Poprzemysłowe dziedzictwo XX wieku
prof. dr hab. inż. arch. Maria J. Żychowska
Politechnika Krakowska

10.50 – 11.10
Centralny Okręg Przemysłowy – co i gdzie budowano i zamierzano budować?
mgr Wojciech Chudzik
UMCS Lublin

11.10 – 11.30
Piękno tkwiące w prostocie.
Problemy związane z konserwacją obiektów modernistycznych
dr Grażyna Stojak
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu

11.30 – 11.50
Współczesne metody pomiarowe i badawcze przestrzeni miejskiej
dr inż. arch. Natalia Przesmycka, dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski
Politechnika Lubelska

11.50 – 12.10
Ochrona modernistycznych zabytków w Stalowej Woli w świetle nowoczesnych technologii wizualnych
dr inż. arch. Marcin Furtak
Politechnika Krakowska

12:10 – 12.30
Rewitalizacja modernistycznego miasta i dziedzictwa poprzemysłowego na przykładzie miasta Zlin oraz dawnej huty żelaza Obszaru Górniczego Vitkowice w Ostrawie
prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka
Politechnika Wrocławska

12.30 – 12.50
Wyburzyć czy zrewitalizować? - przykłady wykorzystania terenów i obiektów poprzemysłowych pod działalność instytucji popularyzujących naukę
Maciej Madej
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

12.50 – 13.00
Podsumowanie i czas na dyskusję

13.00 – 13.30
Przerwa


II Sesja wykładów programowych
13.30–15.00

MODERNISTYCZNE DZIEDZICTWO KULTUROWE

.

13.30 – 13.50
Przestrzeń publiczna w kontekście łączenia dyscyplin
mgr Paweł Grobelny
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

13.50 – 14.10
Moderna. Przemysł + rzemiosło
mgr Agnieszka Jacobson-Cielecka, School of Form w Poznaniu, mgr Paweł Grobelny, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

14.10 – 14.30
Współczesny Krajobraz Polski i świata – projekty architektoniczne w oparciu o polską tradycję budowlaną, rzemieślniczą i projektową
mgr inż. arch. Bogusław Barnaś
BXBstudio

14.30 – 14.50
Prezentacja projektów z warsztatów studenckich w Stalowej Woli: „Zmieniam miasto”
prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka
Politechnika Wrocławska

14.50 – 15.00
Podsumowanie i czas na dyskusję

15.00 – 15.30
Przerwa


III Sesja wykładów programowych
15.30–18.00

Odrębność w mieście – problem tożsamości dzielnic, dawnych samodzielnych miast, na przykładzie Rozwadowa – dzielnicy Stalowej Woli

.

15.30 – 15.50
Przeobrażenia urbanistyczne Rozwadowa
dr inż. arch. Natalia Przesmycka
Politechnika Lubelska

15.50 – 16.10
Dziedzictwo architektoniczne Rozwadowa na tle innych miast
prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka
Politechnika Wrocławska

16.10 – 16.30
Architektura siedziby Towarzystwa Sokół w Rozwadowie na tle sokolni w regionie
dr Zbigniew Beiersdorf
Członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa

16.30 – 16.50
Architektura dworca kolejowego w Rozwadowie – stan obecny i rewitalizacja na tle innych obiektów kolejowych w Polsce
dr inż. Marta Rymar
Miejski Konserwator Zabytków w Krośnie

16.50 – 17.10
Prezentacja projektów z warsztatów studenckich „Rozwadów – portret miejsca i mieszkańców”
dr inż. arch. Natalia Przesmycka
Politechnika Lubelska

17:10 – 17.30
Podsumowanie i czas na dyskusję