Miejsce

Miejsca festiwalowe:

Budynek Inżynierii Środowiska, KUL
(za akademikami)
ul. Ofiar Katynia 8b

Lokal po dawnej Bibliotece Miejskiej
oraz plac przed kinem Ballada
ul S. Staszica 14